fbpx

Общи условия за политическа реклама 2024

Във връзка с предстоящите „Избори за членове на Европейски Парламент и за Народно събрание“, които ще се проведат на 9 юни 2024 година, сайтът Signal.bg приема заявки за предизборна реклама с еднакви условия за всички партии, коалиции и инициативните комитети, регистрирани за изборите.

Всички договори с политически партии, коалиции и инициативен комитет или представляващата я/го агенция ще бъдат обявени в секция „договори“ на страница „Реклама“ на сайта Signal.bg, с адрес: https://signal.bg/реклама

Предизборната кампания ще започне на 10 май 2024 година и ще приключи в 24:00 часа на 7 юни 2024 година, реши Централната избирателна комисия (ЦИК).

Основни законови изисквания относно информационно-разяснителната кампания:

 • Всеки материал трябва да съдържа недвусмислено и разбираемо послание, че купуването и продаването на гласове е престъпление;
 • Закупуването на рекламно поле става при еднакви условия и цени (тарифа) спрямо всички регистрирани за участие в информационно-разяснителната кампания партии, коалиции от партии и инициативни комитети;
 • В материали не може да се използват химна, герба и знамето на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения;
 • Материалите не може да съдържат дискриминация, основана на расов, етнически или друг признак;
 • Всеки материал трябва да бъде в съответствие със законите на Република България;
 • Информационно-разяснителната кампания се води на български език;
 • Забранява се използването на материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

По отношение на излъчването на предизборната кампания ще се прилагат Общите условия за излъчване на рекламни и информационни форми в интернет страницата „Signal.bg“, доколкото те не противоречат на настоящите Условия и императивните разпоредби на българското законодателство.

При сключване на договор и заплащане на договорената сума ще бъде издадена фактура.

Signal.bg си запазва правото да откаже кампания, която е в разрез с правилата на медията.

Технически изисквания

 • Рекламните банери могат да бъдат статични или анимирани в следните формати: html, jpg, png, gif.
 • Препоръчително е анимираните банери да се изпращат заедно с работен файл.
 • Банерите трябва да имат вграден (или отделно предоставен) линк.
 • Банерите се визуализират на всички страници.
 • Посочените импресии са гарантирани дневно за сайта.
 • За всяка кампания броят им се определя съобразно предвидения медиаплан – период и брой импресии.
 • Рекламни агенции получават 20% отстъпка от цените за реклама.